రాపూరులో జూపూడి కామెంట్స్…

151

THE BULLET NEWS (RAPUR):-రాపూరులో ఎస్సి కమిషన్ చైర్మన్ జూపూడి పర్యటించారు.. ఈ సందర్భంగా పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు..
ఆ కామెంట్స్ మిరే వినండి.

 

SHARE