దేశంలో సినీ, క్రీడా అభిమానుల ఉత్కంఠగా ఎదురు చూపులు…

113

THE BULLET NEWS –

దేశంలో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న ఐ.పి. ఎల్, భారత్ అనే నేను ప్రీ రిలీస్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభంకానున్నాయి..

ముంబై వాంఖేడే క్రికెట్ స్టేడియంలో ఐ.పీ.ల్.

హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో భరత్ అనే నేను ప్రీ రిలీస్.

స్టేడియంలలో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులు.

SHARE