ఎర్రసూరీడుకు అంతిమయాత్ర..

57

The bullet news (Nellore)- కమ్యూనిస్ట్ సీనియర్ నాయకుడు, ఎర్రసూరీడు జక్కా వెంకయ్య అంతిమయాత్ర నెల్లూరులో ముగిసింది.. వేలాదిగా కమ్యూనిస్టు నాయకులు ఆయన అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నారు..

SHARE