కేరళ తాత్కాలిక సీఎం గా వై.ఎస్.జగన్ ని నియమించాలి -మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి.

118

THE BULLET NEWS (AMARAVATHI):-వరదల్లో చిక్కుకున్న కేరళ రాష్ట్రాని కాపాడేందుకు తాత్కాలిక సీఎం గా వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి ని పంపాలి…

SHARE