నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ మేనేజర్ గిరిజ మృతి…

366

✍షేక్ అస్లాం ✍ నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ మేనేజర్ గిరిజ విద్యుత్ షాక్ తో మృతి చెందారు
కార్పొరేషన్ ఉద్యోగుల్లో దిగ్భ్రాంతి.

SHARE