రాపూరు దళితవాడలో రాజకీయం…

150

THE BULLET NEWS (RAPUR)-రాపూరు ఘటనపై ప్రజాసంఘాలు, రాజకీయ నాయకులు స్పందించాయి.. ఇవాళ కాంగ్రెస్, వైసిపి, నాయకులు దళితవాడలో పర్యటించారు..

SHARE