నెల్లూరు నగరంలో వాటర్ ప్లాంట్స్ పై అధికారులు మెరుపు దాడులు..

148

✍షేక్ అస్లాం ✍ నెల్లూరు నగరంలోని బోడిగాడి RK నాయుడు విధుల్లో చిన్నిస్ మరియు SS వాటర్ ప్లాంట్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు .నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదని ప్లాంట్స్ పై కేసులు నమోదు చేసారు

SHARE